Nákupný košík [0 ks] »          Pokladňa »
  


Motorové oleje
Vzhľadom na to, že veľa ľudí premýšľa, aký motorový alebo iný olej dať do svojho plechového miláčika a nevie, akého výrobcu, značku, typ a označenie motorového oleja vybrať a podľa čoho vlastne správny olej vybrať, pokúsil som sa dať dohromady dôležité informácie týkajúce sa motorových olejov.

1. Kto a ako vyrába základové oleje
Základové oleje z celého sveta
Základové oleje vyrába väčšina veľkých a známych spoločností vo vlastných rafinériách. Výroba kvalitných základových olejov v jednej veľkej rafinérii a ich doprava po celom svete je spravidla lacnejší ako výroba rovnakého množstva oleja v niekoľkých "lokálnych" rafinériách. Preto tiež nemožno povedať, že motorové oleje predávané v Európe sú vyrábané iba zo základových olejov z európskych rafinérií.
Treba podotknúť, že všetkým spoločnostiam ide v prvom rade o zisk a peniaze. Pre niekoho je lacnejší zďaleka dovážať vlastné základové oleje, pre iného je lepšie nakupovať základové oleje od konkurencie. Iní zase môžu výhodne dovážať hotové výrobky zo zámoria.
 
Aditivárov je menej
Výroba aditív je sústredená v podstate do dvoch veľkých aditivárských firiem, ktoré vyrábajú kompletné aditíva pre motorové oleje a iné mazivá. Ďalej potom existujú menšie firmy, ktoré vyrába iba niektoré aditíva. Olejárske firmy žiadne vlastné aditíva nevyrába, nemajú vlastné receptúry. Všetky aditíva totiž nakupujú od aditivárských firiem. Súčasne s aditívum dostanú aj návod na výrobu motorového oleja (napr. zmiešať 20% aditíva s 80% toho či onoho základového oleja alebo ich zmesy). Treba podotknúť, že žiadny výrobca motorových olejov nepozná presné, ba ani približné zloženie aditivácia. Samozrejmosťou je, že aditivárská firma predá rovnakú alebo veľmi podobnú (upravenú) formuláciu aditív niekoľkých olejárským spoločnostiam.
 
Mieša si každý sám
Pre miešanie sa v drvivej väčšine prípadov používa zmes zákl. olejov. Týmto sa de facto nastavuje viskozita oleja. Do základového oleja sa dávkuje kúpený aditivačnou balík (vč. všetkých potrebných prísad). Viskozita oleja sa potom väčšinou ešte ďalej upravuje prídavkom polymérnych modifikátorov viskozity. Každá zavedená olejárske spoločnosť má svoje vlastné zariadenie na miešanie, používa zákl. olej z rovnakého zdroja a veľmi starostlivo stráži kvalitu ako zákl. olejov, tak aj konečných motorových olejov.
 
Čo z toho vyplýva
Ak teda zovšeobecníme a zjednodušíme uvedené fakty, dá sa povedať, že čo motorový olej, to vo väčšine prípadov rovnaká aditivácia, ale iná ropa. U niektorých špeciálnych moderných olejov išla situácia tak ďaleko, že jednotlivé firmy od seba navzájom nakupujú už hotové oleja. Tieto oleje sú potom úplne rovnaké, či už sa jedná o akúkoľvek značku. Podobných prípadov bude zrejme pribúdať, pretože požiadavky na kvalitu motorových olejov sa stále sprísňujú a vyrobiť olej v požadovanej kvalite bude čoraz ťažšie.
 
2. Kvalita základových mazacích olejov
 "Ruská" ropa
Niekde sa človek občas dočíta, že ruská ropa obsahuje veľa síry. Ako to teda je - ruská ropa naozaj disponuje vysokým obsahom síry. Pri spracovaní ropy na palivo alebo základové oleje však dnes nie je príliš ťažké všetku síru odstrániť a nie je to ani v porovnaní so spracovaním ostatných druhov ropy. Ako spoznáme, že bol olej vyrobený z ruskej ropy? Spracovanie ruskej ropy sa neobmedzuje na krajiny strednej a východnej Európy. Stačí sa pozrieť na mapu európskych ropovodov ... jeden z nich končí v Nemecku, ďalšie potom v Baltskom mori, odkiaľ potom môže byť ropa prepravovať na akékoľvek miesto na svete.
 
Síra v motorovom oleji a jej vplyvy
Sírne zlúčeniny majú výrazné antioxidačné účinky, a to najmä pri vysokých teplotách panujúcich v motoroch automobilov. Napriek tomu je síra v motorových olejoch nežiaduce. Dôvodom je to, že kde je vyšší obsah síry, tam je aj veľa aromatických uhľovodíkov a tie sú v motorovom oleji veľmi nežiaduce. Pri vysokých teplotách v motoroch sa z aromatických uhľovodíkov tvoria karbónové nánosy na exponovaných častiach motora. Následne sa tvorí kaly a usadeniny, ktoré potom zalepují olejový filter. Síra samotná skôr prekáža pri aditivaci olejov, kedy sírne látky môžu reagovať s niektorými aditívami a znižovať ich účinok. Moderné výkonné oleja sú preto vyrábané zo základových olejov, ktoré majú veľmi nízky obsah síry.
 
Recyklované oleje
V olejárskej terminológii sa im hovorí regenerované oleje. Všeobecne je ich problémom ekonomická náročnosť regenerácie na takú kvalitu, aby vyhovela požiadavkám pre motorové oleje. Použité oleje sa preto dnes skôr spracúvajú na vykurovacie oleje alebo na niektoré menej náročné mazacie oleje.
 
Olej         Nasýtené uhľovodíky Síra Viskozitný index Typ oleja
Skupina I pod 90% nad 0,03% 80 ¸ 120 Minerálne oleje
Skupina II nad 90% pod 0,03% 80 ¸ 120
Skupina III nad 90% pod 0,03% nad 120
Skupiny IV, V a VI Polyalfaolefíny, polyisoolefiny a ostatné syntetické oleje Syntetické oleje
 
3. Mýtus minerálneho, polysyntetického a syntetického oleja
Citácie z niektorých internetových diskusií:
"... 15W/40 je minerál, 10W/40 je polosyntetika a 5W/40 je plná syntetika ..."
"... Minerálne oleje rýchlejšie degenerujú pôsobením vzdušnej vlhkosti a kyslíka ..."
"... V mestskej premávke sa skracuje výmenná lehota o 1 / 3, ak nepoužívate plnú syntetiku ..."
 
Motorové oleje sú dnes len dobré a alebo lepšie, ak teda neberieme lacné oleje pre staré motory. Každý olej má menší alebo väčší podiel minerálne zložky, aj keď je na etikete napísané "syntetický" alebo "plne syntetický". Niektorý výrobca na etikete uvedie aspoň "vyrobené syntetickou technológiou" alebo "vyrobené HT syntézou". Iní výrobcovia stále trvajú na názve plne syntetický olej. V praxi sa ukázalo, že najmenej jeden olej SAE 5W-40 známeho výrobcu je označený ako "plne syntetický". A to napriek tomu, že v ňom nie je ani stopa po syntetickom oleji.
 
Fenomén syntetika - polosyntetika - minerál
Fenomén syntetických, polosyntetických a minerálnych motorových olejov sa prejavuje aj v tom, že tieto termíny sú často určované ako viskozitné vlastnosti, tak i kvalita olejov. Pritom to spolu vôbec nesúvisí! Z minerálnych olejov možno namiešať olej v podstate s akoukoľvek viskozitou. Tá ale nič nehovorí o kvalite oleja. Tzv. výkonové vlastnosti, tzn. kvalita olejov, sú dané predovšetkým použitú aditivácia. Tá je rozhodujúca pre konečnú kvalitu motorového oleja. Samozrejme tiež záleží na kvalite základového oleja. A to či už je syntetický alebo minerálne.
 
Kvalita oleja je zrejmá najmä zo špecifikácií uvedených na štítku obalu. Tak napríklad oleje SAE 15W-40, 10W-40, 5W-40 a 0W-40. Každý z nich môže mať výkonovú špecifikáciu ACEA A3/B3, príp. i B4. Z toho je zrejmé, že výkon, kvalita a životnosť môže byť úplne rovnaká. Rozhodne teda nemusí platiť, že čím je údaj xW nižší, tým je vyššia kvalita a životnost oleje a olej vydrží v motoru déle. Toto je naozaj úplný nezmysel. Oleje SAE 0W-40 alebo 5W-40 majú lepšie viskozitní vlastnosti, rýchlejšie sa v motore dopravujú na všetky mazané miesta. Ale kvalitou a životnosťou sú úplne rovnaké ako oleje SAE 10W-40 alebo 15W-40. Tzn. úspešne prešli rovnakými motorovými testy, kde všetky dosiahli vyhovujúcich výsledkov.
 
Rozdeľovanie olejov na minerálne, polysyntetické a syntetické je prežitok zo 70. a 80. rokov minulého storočia. Vtedy to malo aj svoj praktický význam. V dnešnej dobe to však už nič nehovorí a tieto termíny by sa nemali už vôbec používať. Veď aj rešpektované inštitúcie API, SAE a ACEA je aj na začiatku 90. rokov minulého storočia vyradili zo svojho slovníka.
 
4. Motorové oleje a odporúčania výrobcu
Interval výmeny

Odporúčaný interval výmeny oleja udáva výrobca motora ako maximálna. U dnešního vozového parku převažuje interval 15 tis. km, u nových aut je vidieť snaha o predĺženie intervalu výmeny oleja na 20 až 50 tis. km. U automobilov prevádzkovaných v mestskej premávke alebo na krátke trasy s častým studeným štartom je nutnosť znížiť interval výmeny oleja približne na 10-12 tis. km a nepovažovať hodnotu 15 tis. km za dogmu. "Kvalitnejšie" olej nevydrží dlhšie ako "menej kvalitné", pretože interval výmeny je daný, okrem iného aj konštrukciou motora, typom spaľovaného paliva, konstrukcí palivového a vzduchového filtra a pod.
 
Odporúčaný motorový olej
Tu je na mieste zdôrazniť, že výrobca motora neodporúča určitú viskozitnej triedu oleja (napr. SAE 10W-40). Tu si musí voliť každý "užívateľ" sám podľa toho, aký prevádzka auto potrebuje (mestská premávka, krátke trasy, dlhé trasy a po diaľnici atď), či chce šetriť palivo (ľahkobežný olej), alebo podľa toho, akú má spotrebu oleja ( viskóznější oleja pre utesnenie piestu vo valci).
Výrobca neodporúča ani to, či olej má byť syntetický alebo polysyntetický alebo minerálne. A už vôbec nemožno odporúčať určitého výrobcu oleja, to by mal obchodný súd okamžite prácu. Iná otázka však je, s kým majú zmluvu autorizovaní predajcovia automobilov alebo príslušné autoservisy.
Jediný predpísaný parameter motorového oleja je jeho výkonová špecifikácia. Súčasťou každej výkonové špecifikácie je aj požiadavka na minimálne vysokoteplotné viskozitu (HTHS - High Tepmerature High Shear). To je jediný viskozitní parameter, ktorý výrobca motora odporúča a ktorý by mal byť vždy dodržaný.
U väčšiny značiek automobilov je výkonnosť oleja doporučovaná podľa klasifikácie ACEA, väčšinou potom A2/B2 a A3/B3, príp. i B4. Tieto špecifikácie dnes spĺňajú takmer všetky bežné motorové oleje, ak vylúčime oleje pre staršie motory (známy Mogul Super alebo M6 a i.). Niektorí výrobcovia spoliehajú na vlastnú špecifikáciu, najznámejší je koncern VW. Oleje na našom trhu sú však prispôsobené aj týmto špecifikáciám a je naozaj z čoho vyberať. Otázkou však zostáva, či je nutné vyberať. Rozumiem tomu, že každý má svoju obľúbenú značku oleja, ale nemožno tvrdiť, že ten či onen olej je kvalitnejší alebo dokonca najlepší. Veď všetky oleje s rovnakou špecifikáciou splnili úspešne motorové testy. Ako tie testy splnili, s akou rezervou, to vie len výrobca oleja, nie už konkurenčná firma a už vôbec nie bežný spotrebiteľ.
 
Prvá olejová náplň
Výrobcovia automobilov volia motorový olej pre prvú náplň nového vozidla na základe výberového konania. Rozhodujúca je výkonová úroveň oleja (ACEA alebo VW špecifikácie) a cena oleja. V žiadnom prípade však nemožno povedať, že značka a typ oleja prvej náplne je ten najvhodnejší olej pre daný automobil. Väčšinou je z predložených ponúk vybratá tá najlacnejšia ponuka. Nízka cena ponúkaných olejov však nesúvisí s kvalitou oleja, ale s obchodnou stratégiou olejárskej distribučnej firmy. Výberové konania sa konajú pravidelne, určitá značka a typ oleja nie sú nevyhnutne zviazané s určitým typom automobilu. Užívateľ automobilu si potom zvolí svoju značku a typ oleja sám alebo tento výber prenechá autoservisu. Pre prvú výmenu možno potom použiť akýkoľvek motorový olej s doporučenou výkonovou špecifikáciou.
 
5. Kvalita motorových olejov
Ako je vidieť z internetových diskusií, ešte stále u nás vládne fenomén minerálneho a syntetického oleja. Čo je syntetické je kvalitné, čo je minerálne, je zlé alebo aspoň menej kvalitné. Minerálne oleje sú dnes už natoľko kvalitné, že sa používajú na výrobu aj tých najkvalitnejších motorových olejov.
Ani z viskozitnej charakteristiky olejov (napr. SAE 10W-40) nemožno vyvodiť kvalitu motorového oleja. Je ale pravda, že na výrobu olejov (napr. SAE 5W-40) musia byť použité kvalitnejšie základové oleje (ale nie nevyhnutne syntetickej!) Ako na výrobu napr SAE 15W-40. Dôvodom sú požiadavky oleja SAE 5W-40 na vyšší viskozitný index. Jediným ukazovateľom kvality motorového oleja sú výkonové špecifikácie API, ACEA, príp. i firemné výkonové špecifikácie, napríklad VW, Ford alebo GM a ďalšie. Súčasťou výkonových špecifikácií je aj údaj o tzv. HTHS viskozitou, ktorá určuje použiteľnosť oleja v určitom motora.

Teraz trocha potrebná teória ...
 
HTHS viskozita
Meria sa pri 150 °C a dáva v podstate informácie o sile (hrúbke) mazacieho filmu pri tejto teplote. Normálna HTHS viskozita má hodnoty vyššie ako 3,5 mPa•s, niektoré moderné oleja, najmä typu longlife majú HTHS viskozitu zníženým na hodnotu 2,9-3,5 mPa•s. Niektoré oleje SAE 0W-20 majú HTHS viskozitu ešte nižšie, medzi 2,6-2,9 mPa•s. Čím je hodnota HTHS viskozity vyššia, tým silnejší je povrchový olejový film. Každý výrobca automobilu tým, že odporučí určitú výkonovú úroveň oleja (ACEA, VW, GM, Ford ...), súčasne tiež určuje minimálnu hodnotu HTHS viskozity oleja.
 
API špecifikácia
Táto špecifikácia je medzi motoristami pomerne známa, aj keď zo všetkých výkonových špecifikácií toho hovorí najmenej. Najnovšie špecifikáciu API môžu mať aj napr. oleje určené pre americký trh, ktoré svojou kvalitou výrazne zaostávajú za európskymi olejmi. Aj čo sa týka HTHS viskozity sú API špecifikácie prispôsobené pre americký trh a nemusia vyhovovať požiadavkám európskych výrobcov motorov.
 
ACEA špecifikácie
Tieto špecifikácie majú 3 rôzne stupnica: A - pre benzínové motory, B - pre ľahké dieselové motory a E - pre veľkoobjemové dieselové motory. Za týmito písmenami je ešte jedna číslica, napr ACEA A3/B3, B4, ktorá udáva, pre ktoré motory je olej vhodný.
Uvedený príklad je vhodný pre najmodernejšie oleja s normálnou hodnotou HTHS viskozity, tj nad 3,5 MPa•s. Oleje ACEA A2 alebo B2 sú výkonovo o stupeň nižšie. Ale pozor - neplatí, že oleje A1 sú menej výkonné alebo ACEA A1/B1 a ACEA A5/B5 sú výkonnejšie ako ACEA A2 alebo A3 (s označením B je to podobné). Špecifikácie A1/B1 a A5/B5 sú určené pre moderné a veľmi výkonné oleja so zníženou HTHS viskozitou medzi 2,9-3,5 MPa•s (napr. longlife oleje pre koncern VW). Vzhľadom k zníženej HTHS viskozite je nemožno použiť do motorov, kde sa odporúčajú oleje ACEA A2/B2 alebo A3/B3, B4. ACEA A4 sa neprideľuje.
Číslice u stupnice E v podstate zodpovedá kvalite oleja, ale odráža sa tu aj niektoré požiadavky súvisiace s emisnými limitmi.
 
VW špecifikácie
Tzv. longlife oleje VW 503.00/506.00 (/ 506.01) majú zníženú HTHS viskozitu a môžu sa použiť len do motorov, kde je táto nižšia viskozita povolená.
 
Záverom
Je zrejmé, že ak majú dva oleje rovnakú špecifikáciu (napr. ACEA alebo VW), jedná sa o kvalitou ekvivalentné motorové oleje. Nezáleží na značke oleja, na jeho viskozitnej triede alebo na tom, či je olej minerálny alebo syntetický. Meradlom je iba údaj o výkonovej špecifikácii! Môže sa teda stať, že oleje SAE 10W-40 a SAE 5W-40 majú rovnakú špecifikáciu ACEA A3/B3. Ide teda kvalitou a životnosťou o rovnocenné oleja. Aj keď sa niekomu môže zdať, že SAE 15W-40 je len "sprostý minerál". Oba oleje prešli rovnakými motorovými testy a motor po prebehnutí testov bol v oboch prípadoch rovnako čistý, inak by olejom nebola priznaná rovnaká výkonová špecifikácia.
 
6. Viskozitný vlastnosti motorových olejov
Opakovanie - matka múdrosti :-)
Najprv je potrebné zdôrazniť, že viskozitné údaje nemajú nič spoločného s kvalitou či životnosťou oleja, ani s kvalitou mazania a ani s tým, či je olej "syntetický", "minerálny" alebo nejaký iný. Viskozitné údaje podávajú informáciu o tom, ako ľahko alebo ťažko možno olej prepravovať na potrebné miesta, ako moc je olej tekutý, riedky alebo naopak hustý. Odborne sa tomu hovorí čerpateľnosť a viskozita oleja. Čerpateľnosť oleja sa meria pri záporných teplotách až -35 °C, viskozita sa meria pri 100 °C, teda približne pri prevádzkovej teplote oleja.
 
Zimné číslo
Viskozitné špecifikácie má väčšinou tvar napr SAE 15W-40, SAE 5W-40, SAE 0W-30 a pod. Prvé číslo udáva vlastnosti oleja pri nízkych teplotách, t.j. čerpateľnosť oleja. Čím je toto číslo nižšie, tým bude olej tekutejší v zimných mrazoch a tým lepšie ráno naštartujeme studený motor a rýchlejšie sa aj olej dostane na všetky potrebné miesta. U studeného motoru to v zime môže pri oleji SAE 15W-40 trvať napríklad aj 20 sekúnd, zatiaľ čo pri oleji SAE 0W-30 pri rovnakých podmienkach napríklad len 1 sekundu (hodnoty uvádzam len ako príklad). Dnes sa čoraz viac presadzujú motorové oleje s čo možno najnižším zimným číslom. Dôvodom je lepšia ochrana motora pri studených štartoch, kedy na kritických miestach motora nie je ešte dostatočné množstvo oleja. Čím skôr sa celý motor premaže, tým menej trpia a tým sa zvyšuje jeho životnosť.
 
Letné číslo
Druhé číslo informuje o viskozite oleja pri približne prevádzkovej teplote oleja. Čím je toto číslo vyššie, tým je olej pri prevádzke automobilu hustejšie a tým väčší kladie odpor proti vzájomnému pohybu trecích plôch. V časoch jednosezónnych olejov sa hlásilo len toto číslo. Ak teda máme oleje SAE 15W-40, 10W-40 a 5W-40, pri prevádzkovej teplote budú mať všetky tieto oleje rovnakú viskozitu a nebude medzi nimi v tomto smere žiadny rozdiel. Rozdiel bude iba v fluidite a čerpateľnosti pri nízkych teplotách.
 
Viskozitní index
Väčšinou platí, že čím je rozdiel zimného a letného čísla väčší, tým kladú pohybujúce sa súčasti motora menší odpor a tým je nižšia spotreba paliva. Nižšie zimné viskozitné číslo zabezpečí úsporu paliva se studeným motorom a nižšie letné číslo potom úsporu paliva pri prevádzkovej teplote motora. Z týchto dôvodov možno len odporučiť používanie nízkoviskóznych olejov, tzv. ľahkobežných (napr. SAE 5W-30) s doporučenou výkonovou špecifikáciou. Aj keď sú tieto oleje drahšie, extrémom sú potrebné longlife oleje SAE 0W-30, úspora paliva väčšinou všetko vynahradí. Nevýhodou ľahkobežých olejov je mierne zvýšená hlučnosť motora a možnosť vyššej spotreby oleja. U automobilov s menším počtom ročne najazdených km (cca do 10 tis. km) alebo pre prevažujúcej mimomestskej a diaľničnej prevádzke je potom ekonomicky účelné volit oleje napr. SAE 10W-40 alebo 15W-40. Tieto oleje je dobré tiež zvoliť v prípade zvýšenej spotreby motorového oleja, kedy pomôžu dotesniť piest vo valci a môžu prispieť k zníženiu spotreby oleja.
 
7. Náhrady motorových olejov
Vzájomná miešateľnosť olejov
Všetky motorové oleje sú navzájom miešateľné. Ak zmiešate akékoľvek dva alebo viac motorových olejov, nikdy sa nič nezrazí, nescukne a pod. Problémy s miešateľnosťou boli niekedy v druhej polovici 70. rokov minulého storočia a to v čase, keď sa ešte len začínalo so syntetickými olejmi. Dnes už tento problém v žiadnom prípade nehrozí, nikto si dnes nedovolí vyrobiť motorový olej, ktorý by s ostatnými nebol miešateľný.
Problém pri miešaní rôznych olejov je, že sa môže zmeniť viskozitnej charakteristika oleja. Zmiešaním dvoch rôznych motorových olejov napr. SAE 5W-40 a SAE 15W-40 nemusí vzniknúť "polosyntetika" SAE 10W-40, ale niečo úplne iného. Príčinou je interakcia rôznych modifikátorov viskozity sa základovými olejmi. Núdzovo je teda možné zmiešať všetko a motora to príliš neuškodí. Vždy je však potrebné dodržiavať požiadavku motora na minimálny HTHS viskozitu.
 
Karbónové usadeniny
Často diskutovaným problémom je vzájomná náhrada "minerálneho" oleje a "plnej syntetiky". V povedomí motoristov prežívajú stále problémy starých škodoviek, ktoré v čase ich výroby boli plnené motorovými olejmi s malým množstvom detergentov. Pri dnešných moderných olejoch sa s takýmto problémom už nestretneme. I tie opovrhované "minerálne" oleje SAE 15W-40 majú dostatok detergentných a dispersantných aditív a motory sú po ich používaní rovnako čisté ako pri používaní "plnej syntetiky". Samozrejme za predpokladu, že oleje majú rovnakú alebo podobnú výkonovú špecifikáciu. Všetky dnešné moderné oleje sú natoľko kvalitné, že je možná náhrada čohokoľvek čímkoľvek a kedykoľvek.
 
Prvá náplň a zábeh motora
Dôvodom používania "minerálnych" olejov SAE 15W-40 ako prvých náplní do niektorých automobilov je v cene olejov, tieto oleje sú lacné. Určite nie je cieľom tvorba akýchkoľvek usadenín. Moderné oleje ani nedávajú šancu, aby sa akékoľvek usadeniny pri správnom používaní oleja vytvorili.
 
8. Mazacie schopnosti motorového oleja
Ideálny stav je vtedy, keď medzi dvoma trecími povrchy je celistvá vrstva oleja, ktorá oba povrchy oddeľuje a nedochádza teda k ich vzájomnému kontaktu. Takýto stav je v bežnom motora úplne prevažujúci. Ak na obidva povrchy pôsobí prítlačná sila (napr. ozubené kolesá v prevodovke), hrúbka olejové vrstvy sa začne tenčit, vrstva oleja sa môže aj porušiť a olej môže byť vytlačený von. V tomto prípade hovoríme o tzv. limitnom alebo dokonca suchom trení. Práve kvôli týmto prípadom sa pridávajú do olejov vysokotlakové alebo protioderové prísady. Vždy je však cieľom, aby k týmto prípadom nedochádzalo.
 
Pevnosť mazacieho filmu
Moment, kedy môže dôjsť k porušeniu celistvosti filmu je daný pevnosťou mazacieho filmu. Z bežne udávaných parametrov motorového oleja sa dá najlepšie orientovať z údajov HTHS (High Temperature High Shear) viskozity. Čím je HTHS viskozita vyššia, tým je väčšinou vyššia aj pevnosť mazacieho filmu.
Niektoré ľahkobežné oleje (väčšinou SAE 5W-30 a 0W-30) majú zníženú hodnotu HTHS viskozity, ktorá je však stále úplne dostatočná pre kvalitné mazanie väčšiny moderných motorov. Na pevnosť mazacieho filmu pôsobí aj teplota v motore. Zvýšenie teploty spôsobí zníženie viskozity oleja a tým sa zmenší aj hrúbka mazacieho filmu. Preto sa v tepelne namáhaných súťažných motoroch používajú oleje napr. SAE 10W-50 alebo 10W-60, aby sa aj pri vyšších teplotách zabezpečila dostatočne silná vrstvička oleja medzi trecími plochami. Pre bežné motory je však použitie týchto olejov zbytočné a môže byť pre motoristu aj nevýhodné z dôvodu vyššej spotreby paliva.
Vzťah medzi HTHS viskozitou a použiteľnosťou oleja je možné doložiť aj na príklade nových benzínových turbomotorov koncernu VW, ktoré musia byť mazané longlife olejom VW 503.01. Tento olej má vyššiu HTHS viskozitu (nad 3,5 MPa•s) ako bežnejšie longlife oleje VW 503.00/506.00/506.01 (2,9-3,5 MPa•s) pre ostatné motory, aj keď oba oleja môžu byť v rovnakej viskozitnej triede SAE 0W-30.
 
Čo lepšie maže?
Najprv je potrebné povedať, že ak je medzi trecími plochami nepoškodená vrstvička olejového filmu, mažú všetky oleja veľmi dobre. Ak je kvalita dvoch olejov odlišná, určite za to nemôže kvalita mazania.
Menej kvalitné minerálne základové oleje majú väčšiu pevnosť mazacieho filmu ako kvalitné minerálne oleje alebo oleje syntetické (Polyalfaolefíny - PAO). Dôvodom sú aromatické uhľovodíky a najmä sírne zlúčeniny, ktoré majú veľmi dobré protioderové vlastnosti.
Vyjazdený olej neprestáva mazať, naopak pevnosť mazacieho filmu môže byť aj vyššia vďaka polárnym oxidačným produktom vytvoreným počas prevádzky oleja. Vyjazdený olej sa musí vymeniť z iných dôvodov ako zlá schopnosť mazania. Vo vyjazdených olejoch je spravidla vysoký obsah mechanických nečistôt, u dieselových motorov hlavne vysoký obsah sadzí. Oleje z benzínových motorov môžu byť nadmerne oxidačne odbúravané a môžu mať výrazne korozívne účinky atď.
 
9. Kedy a prečo vymeniť motorový olej
Vplyv kvality oleja
Vo všeobecnom povedomí automobilistov je dĺžka výmenného intervalu oleja väčšinou 15 tis. km. Mnohí tiež vedia, že pri prevažujúcej prevádzky v mestskej aglomerácii je dobré výmenný interval skrátiť.
O kvalite motorového oleja rozhoduje iba výkonová špecifikácia a nič iného. Ani krajina výrobcu, ani viskozita oleja, ani syntetická alebo minerálne ropa. A navyše - kvalita oleja nemá vplyv na jeho výmenný interval. Ten určuje výrobca motora a súčasne určí minimálnu prípustnú kvalitu motorového oleja. Vyššia výkonová špecifikácia nepredĺži výmenný interval oleja. Výmenný interval je daný konštrukciou motora (napr. kvalitou spaľovanie paliva a nie kvalitou oleja).
 
Vznetové motory
Veľakrát sa stáva, že po analýze vyjazdeného oleja z dieselového motora je olej ešte úplne v poriadku, je veľmi málo chemicky degradovaný a mohol by byť ešte ďalej prevádzkovaný. Jediné, čo tomu bráni, je veľké množstvo sadzí v oleji. Sadze vznikajú spaľovaním nafty, rozmer ich čiastočiek je veľmi malý, približne desatina mikrometra a na olejového filtra sa nezachytia.
Nepoužívajte zbytočne kvalitnejšie oleje ako predpisuje výrobca motora. Faktory, ktoré u dieselových motorov obmedzujú životnosť oleja, sú väčšinou inde ako v kvalite oleja. V minulosti obmedzovala životnosť olejov v dieselových motoroch aj kvalita nafty, t.j. obsah síry v nafte. Tento faktor je však už dlhšiu dobu odbúravaný stále sa zvyšujúcou kvalitou nafty.
 
Zážihové motory
U benzínových motorov je životnosť motorového oleja viac závislá na samotnej kvalite oleja. V benzínových motoroch je vďaka spaľovaniu benzínu a vďaka jeho vyššej spotrebe oproti nafte vyššia teplota, čo má vplyv na rýchlejšiu chemickú degradáciu oleja.
 
Kedy meniť motorový olej
Na životnosť v benzínovom alebo dieselovom motore a teda na výmenný interval má vplyv naozaj veľmi veľa faktorov a nie je jednoduché stanoviť optimálny kilometrový výkon pre konkrétny automobil. Limit, ktorý odporúča každá automobilka, je vždy maximální a nemusí vyhovovať zrovna prevádzke vášho automobilu.
Odporúčanie - dodržujte maximálne výmenné intervaly motorového oleja a pri častejších jazdách v mestskej premávke alebo so studeným motorom tieto limity skráťte približne o 20-30%.
Vždy sa pri všetkých olejov sa donedávna ukazoval čas použiteľnosti v motore jeden rok, teraz niektoré automobilky pre niektoré nové motory pripúšťa aj dva roky. Niektorí motoristi si pletú túto dobu použiteľnosti oleja v motore s dobou skladovateľnosti oleja v originálnych a uzavretých obaloch, ktorá sa u dnešných motorových olejov udáva 4-5 rokov.
 
10. Dodatočné prísady do motorových olejov
Dodatočné prísady do motorových olejov sú veľmi obľúbené výrobky a myslím, že sa aj dobre predávajú. Veď kto by odolal veľmi učenému vysvetleniu ich pôsobenia a údajným vynikajúcim účinkom. Zásadný problém je ale v tom, že to sú úplné chemické a fyzikálne nezmysly, ktoré majú za úlohu zmiasť zákazníka nalákať ho ku kúpe.
 
Výber z opisu výrobkov:
... Je to aditívum pre kov a nie pre motorový olej ...
... Molekulárne sa viaže na kov a prelína do mezikryštalických priestorov povrchovej vrstvy ...
... Nová generácia aditív pracujúcich na princípe penetrálnej chemisorpcie ...
... Chráni kovy stálou syntetickou molekulárnou väzbou ...
... Obsahuje chlór, ale vo viazanej forme ...
... Pod tlakom sa spojí s kovovým povrchom a vytvára novú metalo-organickú látku ...
... Vďaka elektromagnetickej polarizácii sa molekuly uhlíkového reťazca spoja s povrchom ...
... Metóda permanentnej difúzie do povrchu kovov ...
... Hĺbková mikrodifúzna mazivá ...
 
Prečítajte si ešte raz hore uvedený výber z opisu pôsobenia aditív a priznajte si, ak nie ste zrovna chemik, že takéto učené formulácie dokážu človeka zlomiť a presvedčiť ho ku kúpe. A práve na tom je založený predaj týchto aditív - na malaj informovanosti zákazníka a na jeho neznalosti chemických zákonitostí. Bohužiaľ, podobné praktiky sa začínajú dostávať aj do marketingovej podpory predaja určitých motorových olejov.
 
Mechanizmus pôsobenia
Ďalších aditív do motorových olejov je niekoľko. Väčšina motoristov už odmieta aditíva s obsahom pevných čiastočiek teflónu z dôvodu možného upchávanie olejového filtra po vyčerpaní dispersantných prísad v oleji.
Už samotný motorový olej obsahuje mazivostné a protizáderové prísady, ktoré vytvárajú mazivostní film na povrchu kovov a chránia tak jednu treciu plochy proti priamemu kontaktu s protiľahlú plochou. A na úplne rovnakom princípe pôsobia všetky dodatočné mazivostné aditíva, ktoré sa honosia rôznymi molekulárnymi mechanizmami a permanentnými difúziami.
 
Životnosť motora
Je potrebné povedať, že dodatočné aditíva obsahujú väčšinou iné mazivostní látky, ako sú v motorovom oleji. Mazivostné prísady v dodatočných aditívach sú naozaj väčšinou účinnejšie ako tie, ktoré sú v motorovom oleji a naozaj pri ich použití dochádza k miernemu zníženiu trenia a motorista je presvedčený, že urobil pre motor to najlepšie. Je samozrejmé, že tieto "zázračné" látky všetky olejárske firmy poznajú, ale napriek tomu sa nepoužívajú. Kvalitný motorový olej má totiž tiež chrániť proti korózii. A práve tu nastáva problém! Motorový olej je vyrobený tak, aby sa dobre mazal aj pri limitnom alebo suchom trení a súčasne nespôsoboval koróziu motora. To u tých zázračných mazivostných prísad neplatí! Každé zlepšenie mazivosti je sprevádzané veľkým nebezpečenstvom korozivního pôsobenia, nebezpečné sú najmä produkty rozkladu týchto prísad. A k ich rozkladu pri prevádzke nevyhnutne dochádza.
Zoberme si napríklad typické prísady s obsahom chlóru. Tých je na trhu najviac, aj keď s "chlórom vo viazanej forme" (iný chlór v zlúčeninách v podstate ani neexistuje). Určite sa bude zdať, že motor beží ľahšie, je tichší. Nie je divu, veď chlórované parafíny majú jedny z najlepších mazivostných vlastností a používajú sa napríklad pri obrábaní. Motor ale začína pomaly ale iste korodovať. Rok nie je nič poznať, všetko je v poriadku. Po dvoch rokoch tiež.
 
Autor: Jirka Skoupý
Zdroj:  http://www.audi-club.cz/rady.php?cislo=169

 
eShop RazDva

© Copyright by RegMedia 2009
eShop RazDva